Spring til indhold

Bibeholdelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden i Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor. Der henvises i øvrigt til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.