Spring til indhold

Statsborgerskab

I det følgende finder du information om dansk statsborgerskab. Bemærk, at reglerne for statsborgerskab hører under Udlændinge- og Integrationsministeriet, og vi henviser derfor til dem for yderligere information.

Dobbelt statsborgerskab

Den 1. september 2015 kom der nye regler, som gør det muligt at få dansk statsborgerskab uden, at man skal give afkald på sit andet statsborgerskab.

Læs lovteksten her

Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab

I visse situationer får en person automatisk dansk statsborgerskab. Det vil i nogle tilfælde ske ved fødslen eller ved, at ens forældre gifter sig, og det kan også ske ved adoption.

Detaljer vedrørende reglerne for automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab kan findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

22-års reglen

Hvis man er dansk statsborger og er født i udlandet, fortaber man sit danske statsborgerskab, når man fylder 22 år, hvis man aldrig har boet i Danmark og ikke har opholdt sig i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, medmindre man derved bliver statsløs.

Læs mere om bevarelse af dansk statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Hvordan kan du søge om at bevare dansk statsborgerskab?

Man kan søge om at bevare sit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Du kan også mod et ekstra gebyr indsende erklæringen via en dansk repræsentation i udlandet, herunder ambassaden i Algier.

Læs mere om ansøgningsproceduren og sagsbehandlingstider samt find ansøgningsskema på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside