Gå til indhold

Gebyrer

Hvad koster det at få hjælp i Udenrigsministeriet eller på danske ambassader og konsulater i udlandet?

Takster

Udenrigstjenesten kan bistå med en lang række serviceydelser f.eks. bistand til nødstedte og udstedelse af pas og visum i udlandet. Der opkræves som udgangspunkt betaling for alle anmodninger om bistand, hvad enten henvendelsen sker til Udenrigsministeriet i København, en ambassade eller et konsulat i udlandet.

For nogle ydelser betales for timeforbruget, og for andre betales et fast gebyr. Reglerne for betaling er fastlagt i Udenrigsministeriets gebyrbekendtgørelse.

Bistanden afregnes på grundlag af det faktiske timeforbrug, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af gebyrbekendtgørelsen. Eksempler på sager, som afregnes i forhold til timeforbrug, er bistand til nødstedte og fremskaffelse af attester.

Betaling for f.eks. udstedelse af pas sker ved et fast gebyr, undtagen uden for normal åbningstid, hvor der opkræves timetakst. 

Forhøjede takster

Opstår der et behov for bistand uden for ambassadernes og konsulaternes normale arbejdstid forhøjes gebyrtaksterne med 50 pct. Hvis anmodning om bistand sker på en lukkedag, forhøjes gebyret med 100 pct. Samtidig er der fastsat priser for udstedelse af provisoriske pas indenfor og udenfor almindelig kontortid samt på lukkedage.

Transporttiden, som ambassadens eller konsulatets medarbejder anvender for at kunne udføre bistanden, medregnes i timeforbruget.

Dækning af omkostninger

Ud over gebyret skal der betales for de faktiske omkostninger f.eks. for udgifter til indkøb og særlige ekspres-forsendelser.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan findes i Bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten og Vejledningen til den gældende bekendtgørelse.

 Link til gebyrliste kan ses her: