Gå til indhold

Valg og folkeafstemning

Folketingsvalg, kommunal- og regionsrådsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger

Det er muligt at afgive brevstemme på ambassaden mandag til torsdag mellem 9.30-15.30. Billedelegitimation (f.eks. pas eller kørekort), skal medbringes ved stemmeafgivelsen.

Ambassaden/konsulatet indsender stemmesedlen til hjemkommunen. Denne skal være kommunen i hænde senest dagen før valgdagen. Det opfordres således at afgive stemme i god tid før valgdagen.

Valgret

Er du tilmeldt folkeregisteret, gælder følgende regler:

  • Er du på gennemrejse eller på midlertidigt ophold i Algeriet, er du automatisk optaget på valglisten. Du kan derfor møde op på ambassaden i ovennævnte tidsrum og afgive din stemme mod forevisning af gyldig legitimation.
  • Er du udsendt af den danske stat og registreret i folkeregisteret under ”høj vejkode”, er du ligeledes automatisk optaget på valglisten. Du kan derfor møde op på ambassaden og afgive din stemme mod forevisning af gyldig legitimation. Det er den udsendtes eget ansvar at vide, om han/hun er registreret under ”høj vejkode”. Er dette ikke tilfældet, ansøges der på samme måde, som hvis man er afmeldt folkeregisteret (jf. nedenunder).

 

Udlandsdanskeres valgret

For at kunne stemme til valg i Danmark skal man være optaget på valglisten (fortegnelse over personer, der er stemmeberettiget ved et valg i Danmark).

Danske statsborgere, der flytter til udlandet, Færøerne og Grønland, og som i den forbindelse framelder sig folkeregistret, kan kun optages på valglisten, hvis de opfylder bestemte kriterier for bevarelse af fast bopæl i Riget i valgmæssig henseende. Desuden skal disse danske statsborgere aktivt søge om at komme på valglisten.

Søg digitalt, hvis du vil stemme.

https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

 

For yderligere information om valgret for udlandsdanskere:

https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

 

Spørgsmål kan rettes til ambassaden på telefon +213 (0) 770 082 310.