Spring til indhold

Udstedelse af pas

Uanset om du ønsker at ansøge om et pas for første gang eller forny dit pas, bør du læse nedenstående oplysninger for at finde ud af, om du er berettiget til et dansk pas.

Generel information om dansk statsborgerskab

Ændring i lovgivning om dansk statsborgskab trådte i kraft pr. 1. september 2015. Loven betyder bl.a., at udenlandske statsborgere, der ønsker at erhverve dansk statsborgerskab, ikke længere vil blive stillet over for et dansk krav om løsning.

Vær venligst opmærksom på at børn født i Algeriet til en dansk forælder kan have både algiersk og dansk statsborgerskab. Læs mere om statsborgerskab her.


Hvis du er berettiget til et dansk pas (Følg trin 1-2-3)

Trin 1: Start ansøgningen

Start med at udfylde en kopi af ansøgningsskemaet for pas.

Trin 2: Indhent dokumenter

Klik her for at downloade en tjekliste til pas. For at sikre en effektiv behandling af din ansøgning er det vigtigt at samle alle nødvendige dokumenter i tjeklisten, før du indgiver din ansøgning. Hvis alle dokumenter ikke indleveres, er der risiko for, at ansøgningen forsinkes eller afvises.

Trin 3: Indgiv ansøgningen

Ansøgninger om pas skal indgives med personligt fremmøde på den Danske Ambassade i Algier. Dette er nødvendigt for at kunne verificere din identitet og for at indsamle biometrisk data samt din underskrift til det nye pas. Kontakt ambassaden på mail (algamb@um.dk) for at bestille en tid til indlevering af en ansøgning.

Ved indgivelse af ansøgningen vil der blive aftaget fingeraftryk til brug i det biometriske pas. Hvis en eller flere fingre er blevet beskadiget for nyligt, kontakt da venligst Ambassaden for at fastslå, om fingeraftrykkene vil møde den påkrævede kvalitetsstandard. 

Behandlingstid

Behandlingstiden er 5-6 uger.