Gå til indhold

Pasansøgning

Siden 1. januar 2012 har nye danske biometriske pas skullet indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed er der større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. I forvejen rummer de danske pas et digitalt fotografi af indehaveren. Dit nuværende pas er stadigt gyldigt indtil udløbsdatoen.  

Biometriske pas

Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere også muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse. Med de nye pas er du bedre sikret mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig, og mod, at dit pas forfalskes.

De nye pas kræver installation af særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Ansøgningerne modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der vil få adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

Dette har som følge, at der siden 1. januar 2012 er færre danske repræsentationer, hvor du kan søge om pas. Danmarks honorære konsulater kan modtage pasansøgninger til personer under 12 år. Du behøver ikke at hente det nye pas. Det er muligt at få tilsendt passet, men du skal være opmærksom på, at det gamle pas skal afleveres til annullering, før det nye kan udleveres.

Alle skal have pas
Fra den 26. juni 2012 skal alle være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af landet. Børn under 15 år, der er optaget i en voksens pas, skal derfor have eget pas, hvis de står over for at rejse til udlandet.

Kan jeg få lavet pas under min ferie i Danmark?
Ja. Der er allerede i dag mulighed for - og det er billigere - at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Alle danske statsborgere kan søge om pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune. Man behøver ikke at være bosiddende i kommunen. Find den ønskede kommune på
www.borger.dk og ring på forhånd for åbningstider, tidsbestilling mv. og oplys, at du er bosiddende i udlandet. Ekspeditionstiden er 10-14 dage for et almindeligt pas. Mod en ekstraudgift kan kommunen udstede et eksprespas.

Udenrigsministeriet anbefaler at få bestilt pas under ophold i Danmark i så god tid, at man kan få det udleveret, mens man stadigvæk befinder sig i Danmark. Pas bestilt i Danmark kan kun sendes til ambassaden. Ambassaden kan mod gebyr sende/udlevere det nye pas efter at have modtaget og annulleret det gamle pas.

Hvad kan jeg få ordnet på honorære konsulater ?
De honorære konsulater kan modtage pasansøgninger til personer under 12 år. De kan forlænge pas og udstede provisoriske pas. 

Hvad koster et nyt pas? Klik her