Gå til indhold

Udstedelse af pas

Uanset om du ønsker at ansøge om et pas for første gang eller forny dit pas, bør du læse nedenstående oplysninger for at finde ud af, om du er berettiget til et dansk pas.

Generel information om dansk statsborgerskab

Ændring i lovgivning om dansk statsborgskab trådte i kraft pr. 1. september 2015. Loven betyder bl.a., at udenlandske statsborgere, der ønsker at erhverve dansk statsborgerskab, ikke længere vil blive stillet over for et dansk krav om løsning.

Vær venligst opmærksom på at børn født i Algeriet til en dansk forælder kan have både algiersk og dansk statsborgerskab. Læs mere om statsborgerskab her.


Hvis du er berettiget til et dansk pas (Følg trin 1-2-3)

Ansøgning om dansk pas

Følg trin 1-3 hvis du ønsker at ansøge om et dansk pas:

 

Trin 1: Start ansøgningen
Start med at udfylde en kopi af ansøgningsskemaet for pas.

Trin 2: Indhent dokumenter
For at sikre en effektiv behandling af din ansøgning er det vigtigt at samle alle nødvendige dokumenter, før du indgiver din ansøgning. Hvis alle dokumenterne ikke indleveres, er der risiko for, at ansøgningen forsinkes eller afvises.

Trin 3: Indgiv ansøgningen
Ansøgninger om pas skal indgives med personligt fremøde på den Danske Ambassade i Algier. Dette er nødvendigt for at kunne verificere din identitet og for at indsamle biometrisk data samt din underskrift til det nye pas. Kontakt ambassaden på mail: [email protected] for at bestille tid til indlevering af din ansøgning.

Ved indgivelse af ansøgningen vil der blive aftaget fingeraftryk til brug i det biometriske pas. Hvis én eller flere fingre er blevet beskadiget for nyligt, kontakt venligst ambassaden for at fastslå, om fingeraftrykkene vil møde den påkrævet kvalitetsstandard.

 

Pas til voksne
Alle ansøgere (uanset alder) skal møde personligt op på ambassadens paskontor (Tidsbestilling er nødvendigt).

Følgende skal medbringes:

Hvis passet er mistet medbringes yderligere:

 • Dokumentation for politianmeldelse samt en skriftlig redegørelse for de nærmere omstændigheder
 • Original fødsels- og dåbsattest/navneattest samt 2 kopier. Hvis personnummeret ikke fremgår af attesten, skal der medbringes yderligere dokumentation for personnummer f.eks. personnummerbevis, sygesikringsbevis eller kørekort
 • Legitimation med foto

Vær opmærksom på, at ambassaden kan anmode om yderligere dokumentation for identitet, f.eks. vielsesattest, navnebevis, indfødsretsbevis, kørekort, militærpapirer, søfartsbog.
Hvis personnummeret ikke fremgår af det sidst udstedte pas, eller dette ikke er maskinlæsbart, skal der medbringes yderligere dokumentation for personnummer f.eks. fødselsattest, sygesikringsbevis eller kørekort.

Bemærk at alle algeriske dokumenter skal være legaliserede af det algeriske udenrigsministerium.

 

Pas til personer under 18 år

Alle børn skal have selvstændigt pas. Ved ansøgningen skal barnet, uanset alder, møde personligt op med sine forældre på ambassaden efter aftale.

Følgende skal medbringes:

 1. 1 stk. ansøgningsskema
 2. Det sidst udstedte pas
 3. Original legaliseret fødselsattest, hvoraf begge forældres navne m.v. fremgår eller livret de famille samt 2 kopier
 4. Samtykkeerklæring på ansøgningsskemaet side 2 underskrevet af begge forældre
 5. Forældrenes originale vielsesattest, hvis du er født i udlandet før den 1. juli 2014 og kun din far var dansk statsborger da du blev blev født.
 6. Forældrenes pas eller lignende til verifikation af underskrift
 7. Evt. indfødsretsbevis, hvis dansk nationalitet er opnået efter fødslen
 8. Ved separation/skilsmisse kræves dokumentation for forældremyndighed (f.eks. separations-/skilsmissebevilling eller domsudskrift)

Vær opmærksom på, at punkt 1, 2, 4, 6 og 8 skal medbringes hver gang.
Punkt 3 medbringes ved pasfornyelse såfremt ansøger ikke tidligere har fået udstedt pas fra ambassaden i Algier.

Punkt 5 og 7 er kun nødvendige ved førstegangsansøgninger.

Bemærk at alle algeriske dokumenter skal være legaliserede af det algeriske udenrigsministerium.

 

 

Pas til børn under 12 år
Vær opmærksom på, at barnet skal være til stede ved pasansøgningen. Ved ansøgninger til børn under 12 år, skal der medbringes samme dokumentation som for børn under 18 år (se nedenfor), to pasbilleder (se politiets krav til pasbilleder her), samt  udfyldt og underskrevet ansøgningsskema.

OBS! Begge indehavere af forældremyndigheden skal give deres samtykke.

 

Prisen for pas er den til en hver tid gældende pris i henhold til gebyrbekendtgørelsen omregnet til algeriske dinarer (1.125 DKK pr. 1.1.2023).

Bemærk at der fra 1.1.2022 vil blive opkrævet ekstra gebyr for udstedelse af pas eller provisorisk pas, hvis det senest udstedte pas er mistet, stjålet eller beskadiget. Den samlede pris er 1.780 DKK.

Bemærk at der fra 1.1.2022 vil være begrænsninger på hvor mange pas kan udstedes til samme person i en femårsperiode.

 

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn
Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NemID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her.
Når du har givet samtykke og signeret med NemID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din e-boks. Samtykket er gyldigt i 90 dage.

 

Provisorisk pas
Et provisorisk pas er et midlertidigt pas eller forlængelse af pas.

Ansøgningsskemaet kan hentes her.

Provisorisk pas kan udstedes, mens du venter (kun ved personlig henvendelse efter aftale på mail: [email protected]) på ambassadens paskontor i nedennævnte tilfælde:

 

Mistet pas
Danskere på besøg i Algeriet med fast bopæl i Danmark, der har mistet deres pas. Tabet skal straks meldes til politiet, og kvittering herfor skal forevises ved udstedelsen af det provisoriske pas. I dette tilfælde skal der medbringes 2 pasfoto samt dokumentation (om muligt). For børn under 18 år kræves der yderligere forældrenes samtykke.

 

Afventer nyt pas
Hvis du har søgt om nyt pas, og du skal rejse, inden det nye pas ankommer, og det nuværende pas ikke kan forlænges.

 

Forlængelse af pas
Forlængelse af pas kan foretages, mens du venter (kun ved personlig henvendelse og efter aftale) på ambassadens paskontor såfremt du skal rejse, inden det nye pas er modtaget.


Rejs ikke på et tidligere mistet pas
Vi advarer mod, at du rejser på et pas, som har været meldt mistet og er fundet igen. Du risikerer at blive nægtet indrejse i Algeriet og sendt retur med det næste fly. Har du tidligere meldt dit pas savnet, anbefaler vi derfor, at du søger om nyt pas.

 

Uafhentede pas

Pas som ikke afhentes inden for 6 måneder vil blive destruerede.

 

Ekspeditionstid

3 til 4 uger